KORONAWIRUS – nowe ograniczenia

Szanowni Państwo,

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r., w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej obowiązuje zakaz przemieszczania się osób, z wyjątkiem przemieszczania się danej osoby w celu: wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych oraz zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego.

PROSIMY O STOSOWANIE SIĘ DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW I ZANIECHANIE WIZYT NA CMENTARZU!

Przypominamy także, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24.03.2020 r., obowiązującym od 25 marca 2020 r. w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, na danym terenie lub w danym obiekcie może znajdować się łącznie, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń, nie więcej niż 5 uczestników, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób zatrudnionych przez zakład pogrzebowy w przypadku pogrzebu.

KORONAWIRUS – NOWE ROZPORZĄDZENIE

Szanowni Państwo,

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24.03.2020 r., obowiązującym od 25 marca 2020 r. w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, na danym terenie lub w danym obiekcie może znajdować się łącznie, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń, nie więcej niż 5 uczestników, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób zatrudnionych przez zakład pogrzebowy w przypadku pogrzebu.

Jednocześnie obowiązuje zakaz przemieszczania sięw grupach większych niż 2 osoby.

PROSIMY O STOSOWANIE SIĘ DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW I OGRANICZENIE WIZYT NA CMENTARZU!

KORONAWIRUS – PRACA BIURA

Szanowni Państwo,

W związku z występowaniem przypadków koronawirusa w Polsce, mając na uwadze bezpieczeństwo Państwa oraz nas samych, zwracamy się z uprzejmą prośbą o ograniczenie do końca marca 2020 wizyt w naszym biurze jedynie do spraw związanych z pogrzebami. We wszystkich pozostałych sprawach prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 733 324 117 lub mailowy pod adresem adm.cmentarzy@gmail.com.

Msze święte oraz procesja na cmentarzu 1-2.11.2018

Uroczystość Wszystkich Świętych
czwartek – 1.11.2018

Kościół Św. Michała
Godz. 8:00 i 10:00 – Msza święta.

Kościół Św. Krzyża
Godz. 11:30 Msza święta.
Godz. 14:30 – Procesja żałobna na cmentarzu
Ok. godz. 15:00 – Msza święta.

 

Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych
Piątek – 2.11.2018

Kościół św. Michała
Godz. 8:00 – Msza święta i procesja żałobna wokół kościoła
Godz. 16:00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu (okazja do spowiedzi świętej.)
Godz. 17:00 – Msza święta.

Kościół św. Krzyża
Godz. 12:00 – Msza święta i procesja żałobna wokół kościoła

UWAGA!

 

W związku z licznymi nieprawidłowościami w zakresie rezerwacji miejsc na cmentarzu św. Wawrzyńca, prosimy o pilny kontakt osoby, które opłacają miejsca zarezerwowane przed lipcem ubiegłego roku. Na grobach, przy których upłynął termin ważności prolongaty, zostaną umieszczone karteczki z informacją o przeznaczeniu do likwidacji. Informacja o przeznaczeniu do likwidacji nie jest równoznaczna z likwidacją natychmiastową. W przypadku posiadania opłaty, bądź chęci opłacenia grobu prosimy jednak o kontakt możliwie jak najszybciej.

Jednocześnie informujemy, że jedynym miejscem, gdzie można wnosić opłaty jest Biuro Administracji Cmentarzy, znajdujące się przy ul. Św. Michała 2 oraz Biuro Parafialne. Wszelkie próby pobierania jakichkolwiek opłat na cmentarzu należy zgłaszać na policję.

Biuro Administracji czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 15 oraz w soboty od 9 do 12, a Biuro Parafialne od poniedziałku do soboty w godzinach od 10 do 12 oraz w środy od 17 do 18.

 

Przypominamy o opłatach

Przypominamy zainteresowanym o konieczności wnoszenia opłat za przedłużenie ważności grobów. Po upływie 20 lat groby nieopłacone podlegają likwidacji (Ustawa z dn. 31.01.1959 r o cmentarzach i chowaniu zmarłych).

Opłaty prosimy dokonywać w biurze Administracji Cmentarza przy ul. Św. Michała 2 (czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00, w sobotę od 9.00 do 12.00).

Informacja

Jest to strona na której będą pojawiać się informacje dotyczące cmentarzy św. Krzyża oraz św. Wawrzyńca w Gnieźnie