KORONAWIRUS – nowe ograniczenia

Szanowni Państwo,

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r., w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej obowiązuje zakaz przemieszczania się osób, z wyjątkiem przemieszczania się danej osoby w celu: wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych oraz zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego.

PROSIMY O STOSOWANIE SIĘ DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW I ZANIECHANIE WIZYT NA CMENTARZU!

Przypominamy także, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24.03.2020 r., obowiązującym od 25 marca 2020 r. w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, na danym terenie lub w danym obiekcie może znajdować się łącznie, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń, nie więcej niż 5 uczestników, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób zatrudnionych przez zakład pogrzebowy w przypadku pogrzebu.

KORONAWIRUS – NOWE ROZPORZĄDZENIE

Szanowni Państwo,

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24.03.2020 r., obowiązującym od 25 marca 2020 r. w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, na danym terenie lub w danym obiekcie może znajdować się łącznie, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń, nie więcej niż 5 uczestników, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób zatrudnionych przez zakład pogrzebowy w przypadku pogrzebu.

Jednocześnie obowiązuje zakaz przemieszczania sięw grupach większych niż 2 osoby.

PROSIMY O STOSOWANIE SIĘ DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW I OGRANICZENIE WIZYT NA CMENTARZU!

KORONAWIRUS – PRACA BIURA

Szanowni Państwo,

W związku z występowaniem przypadków koronawirusa w Polsce, mając na uwadze bezpieczeństwo Państwa oraz nas samych, zwracamy się z uprzejmą prośbą o ograniczenie do końca marca 2020 wizyt w naszym biurze jedynie do spraw związanych z pogrzebami. We wszystkich pozostałych sprawach prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 733 324 117 lub mailowy pod adresem adm.cmentarzy@gmail.com.

Msze święte oraz procesja na cmentarzu 1-2.11.2018

Uroczystość Wszystkich Świętych
czwartek – 1.11.2018

Kościół Św. Michała
Godz. 8:00 i 10:00 – Msza święta.

Kościół Św. Krzyża
Godz. 11:30 Msza święta.
Godz. 14:30 – Procesja żałobna na cmentarzu
Ok. godz. 15:00 – Msza święta.

 

Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych
Piątek – 2.11.2018

Kościół św. Michała
Godz. 8:00 – Msza święta i procesja żałobna wokół kościoła
Godz. 16:00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu (okazja do spowiedzi świętej.)
Godz. 17:00 – Msza święta.

Kościół św. Krzyża
Godz. 12:00 – Msza święta i procesja żałobna wokół kościoła

UWAGA!

 

W związku z licznymi nieprawidłowościami w zakresie rezerwacji miejsc na cmentarzu św. Wawrzyńca, prosimy o pilny kontakt osoby, które opłacają miejsca zarezerwowane przed lipcem ubiegłego roku. Na grobach, przy których upłynął termin ważności prolongaty, zostaną umieszczone karteczki z informacją o przeznaczeniu do likwidacji. Informacja o przeznaczeniu do likwidacji nie jest równoznaczna z likwidacją natychmiastową. W przypadku posiadania opłaty, bądź chęci opłacenia grobu prosimy jednak o kontakt możliwie jak najszybciej.

Jednocześnie informujemy, że jedynym miejscem, gdzie można wnosić opłaty jest Biuro Administracji Cmentarzy, znajdujące się przy ul. Św. Michała 2 oraz Biuro Parafialne. Wszelkie próby pobierania jakichkolwiek opłat na cmentarzu należy zgłaszać na policję.

Biuro Administracji czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 15 oraz w soboty od 9 do 12, a Biuro Parafialne od poniedziałku do soboty w godzinach od 10 do 12 oraz w środy od 17 do 18.

 

Przypominamy o opłatach

Przypominamy zainteresowanym o konieczności wnoszenia opłat za przedłużenie ważności grobów. Po upływie 20 lat groby nieopłacone podlegają likwidacji (Ustawa z dn. 31.01.1959 r o cmentarzach i chowaniu zmarłych).

Opłaty prosimy dokonywać w biurze Administracji Cmentarza przy ul. Św. Michała 2 (czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00, w sobotę od 9.00 do 12.00).

Kontenery

Informujemy że kontenery przy cmentarzu oraz na cmentarzu a także przyczepa przeznaczone są tylko i wyłącznie na odpady pochodzące z cmentarza.

W przypadku podrzucenia śmieci innych niż cmentarnych zobowiązują się Państwo do opłacenia wywozu całej zawartości kontenera.

Uprzejmie prosimy o segregację odpadów, tj.

– Odpady zielone, takie jak liście, trawa, gałęzie, kwiaty, wieńce z żywych roślin itp. proszę wyrzucać na przyczepę bądź inne miejsce oznaczone „ODPADY ZIELONE”.

– Pozostałe odpady prosimy wrzucać do kontenera (wkłady, znicze, sztuczne kwiaty itp.).

UWAGA kontenery są objęte monitoringiem.

Informacja

Jest to strona na której będą pojawiać się informacje dotyczące cmentarzy św. Krzyża oraz św. Wawrzyńca w Gnieźnie