KORONAWIRUS – NOWE ROZPORZĄDZENIE

Szanowni Państwo,

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24.03.2020 r., obowiązującym od 25 marca 2020 r. w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, na danym terenie lub w danym obiekcie może znajdować się łącznie, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń, nie więcej niż 5 uczestników, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób zatrudnionych przez zakład pogrzebowy w przypadku pogrzebu.

Jednocześnie obowiązuje zakaz przemieszczania sięw grupach większych niż 2 osoby.

PROSIMY O STOSOWANIE SIĘ DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW I OGRANICZENIE WIZYT NA CMENTARZU!