UWAGA!

 

W związku z licznymi nieprawidłowościami w zakresie rezerwacji miejsc na cmentarzu św. Wawrzyńca, prosimy o pilny kontakt osoby, które opłacają miejsca zarezerwowane przed lipcem ubiegłego roku. Na grobach, przy których upłynął termin ważności prolongaty, zostaną umieszczone karteczki z informacją o przeznaczeniu do likwidacji. Informacja o przeznaczeniu do likwidacji nie jest równoznaczna z likwidacją natychmiastową. W przypadku posiadania opłaty, bądź chęci opłacenia grobu prosimy jednak o kontakt możliwie jak najszybciej.

Jednocześnie informujemy, że jedynym miejscem, gdzie można wnosić opłaty jest Biuro Administracji Cmentarzy, znajdujące się przy ul. Św. Michała 2 oraz Biuro Parafialne. Wszelkie próby pobierania jakichkolwiek opłat na cmentarzu należy zgłaszać na policję.

Biuro Administracji czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 15 oraz w soboty od 9 do 12, a Biuro Parafialne od poniedziałku do soboty w godzinach od 10 do 12 oraz w środy od 17 do 18.