Przypominamy o opłatach

Przypominamy zainteresowanym o konieczności wnoszenia opłat za przedłużenie ważności grobów. Po upływie 20 lat groby nieopłacone podlegają likwidacji (Ustawa z dn. 31.01.1959 r o cmentarzach i chowaniu zmarłych).

Opłaty prosimy dokonywać w biurze Administracji Cmentarza przy ul. Św. Michała 2 (czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00, w sobotę od 9.00 do 12.00).